İLAN GÖNEN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

İ L A NGÖNEN KAYMAKAMLIĞIMİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİSATIŞI  YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARSIRA NOTAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE HİS...

İ L A N
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI  YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
SIRA NOTAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE
HİSSESİ (m²)
İMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
110110101191BalıkesirGönenCanbaz Mahallesi-466Tarla5.800,00Tamİmarsız463.000,0092.600,0016.04.202410:00
210110101545BalıkesirGönenÇobanhamidiye Mahallesi-352Tarla2.300,00Tamİmarsız121.000,0024.200,0016.04.202410:30
310110106215BalıkesirGönenGündoğdu Mahallesi16791Arsa520,60TamKentsel Bölgesel İş Merkezi Alanı1.900.000,00380.000,0016.04.202411:00
410110106826BalıkesirGönenKüçüksoğuklar Mahallesi1101Tarla2.069,36Tamİmarsız518.000,00103.600,0016.04.202411:30
510110106972BalıkesirGönenSarıköy Mahallesi-6781Ham Toprak222,41Tamİmarsız223.000,0044.600,0016.04.202414:00
610110106973BalıkesirGönenSarıköy Mahallesi-6782Ham Toprak826,31Tamİmarsız1.035.000,00207.000,0016.04.202414:30
710110106977BalıkesirGönenSarıköy Mahallesi-6786Arsa17.333,90Tamİmalat Tesis Alanı69.500.000,0013.900.000,0016.04.202415:00
810110106975BalıkesirGönenSarıköy Mahallesi-6784Arsa12.650,06TamSanayi Alanı50.700.000,0010.140.000,0017.04.202410:30
910110106976BalıkesirGönenSarıköy Mahallesi-6785Arsa11.780,95TamSanayi Alanı47.200.000,009.440.000,0017.04.202411:30
1- Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazlardan, 7. (Yedi) ve 8. (Sekiz)  sıradaki taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince  KAPALI TEKLİF USULÜ ile, diğer taşınmazların satış ihalesi ise 2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile  Gönen Milli Emlak Şefliğinde (Gündoğdu Mah. Trafik Sok. No:12 Gönen / BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Gönen Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır.
3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç)  1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.

4- İhalelere katılmak isteyenlerin;
             a) İhale başlangıç saatine kadar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü / Malmüdürlüğü veznesine veya TR 81 0001 0000 4900 0010 0052 12 no.lu İBAN hesabına Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.]

             b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi , İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
            c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları;
A-İÇ ZARF : İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir (iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı,tebligata esas açık adresi yazılır ve kapatılan yeri imzalanır ya da mühürlenir.)
    a.Teklif Mektubu,ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak,mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir.Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır.Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.
B-DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir. (Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı,açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
a-Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf).
b-Bu ilanın açıklamalar kısmı 4 ncü  maddesi (a ) , (b) ve ( c)  fıkralarında belirtilen ve ihalelere katılabilmek için talep edilen diğer belgeler.
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine veya banka hesabına yatırılması gerekmekte olup,  alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. 
10- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 762 2955)

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02007959

29 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Halkın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Halkın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Halkın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.