ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR Orman Bölge Müdürlüğü-Balıkesir Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü 2024 Yı...

ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

Orman Bölge Müdürlüğü-Balıkesir Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

2024 Yılı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü Akbaş, Çamucu ve Danişment Orman İşletme Şefliklerinde Endüstriyel Plantasyon Arazi Hazırlığı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN

:

2024/259559

1-İdarenin

 

 

a) Adı

:

Orman Bölge Müdürlüğü-Balıkesir Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

b) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:37/A 10100 Karesi/Balıkesir

c) Telefon ve faks numarası

:

2662436692 - 2662450160

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 

 

a) Adı

:

2024 Yılı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü Akbaş, Çamucu ve Danişment Orman İşletme Şefliklerinde Endüstriyel Plantasyon Arazi Hazırlığı Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akbaş Orman İşletme Şefliği; 45 hektar Meyili %0-20, örtü kapalılığı %60’ dan az, yüzeysel taşlılığı %25' den fazla olan sahalarda...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü, Akbaş Orman İşletme Şefliği 104 No.lu Bölme, Çamucu 87 No.lu Bölme ve Danişment Orman İşletme Şefliği 145 ve 167 No.lu Bölmeler Balya/Balıkesir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 

 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü Kurtuluş Mah. Prof. Dr. Ergün Demiralp Cad. No: 42 İvrindi/Balıkesir

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; ihale konusu endüstriyel plantasyon arazi hazırlığı işi, makina ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil ve bakım işleri ile bunların etüd proje işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01993422

01 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Halkın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Halkın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Halkın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.